אביר אברם-משרד עורכי-דין - piskaydin
להלן מספר פסקי דין והחלטות בתיקים שנוהלו במשרדנו: 

על אף ניסיונות חוזרים של שכנים סרבנים למנוע בניית ממ"ד ומרפסת בבניין מגורים משותף – התיר בית המשפט המחוזי בחיפה הבנייה ...

פסד דין מיום 6.12.15, אשר ניתן בערעור שהוגש על פסק דין של המפקחת על רישום מקרקעין בחיפה מיום 24.3.15, לפיה דחתה תביעת המערערות והתירה לנתבע להרחיב את דירתו בבחינת בניית ממ"ד ומרפסת. בערעורן, ניסו המערערות להעלות טענות משפטיות חדשות וכן טענות באשר לממצאים עובדתיים של המפקחת אשר בקרה במקום וכן שמעה את עדויות הנפשות הפועלות, תוך התרשמות מהן. כחלק מערעורן, ניסו המערערות ליצוק פרשנות אשר מרוקנת מתוכן את סעיף 71 לחוק המקרקעין הדן ברוב הדרוש לעניין הרחבת דירה לצורך בניית ממ"ד, וכן התיקונים מס' 18 ו-28 אשר בוצעו בחוק, אשר כל מטרתם הייתה לצמצם את כוחו של המיעוט בבניין המתנגד לבנייה. בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כערכאת ערעור, דחה על הסף את ערעורן והותיר את פסד הדין של המפקחת על כנו ואף חייב את המערערות בהוצאות בסך של 15,000 ₪. עש"א 13828-05-15 סגל ואח' נ' עברי, כב' השופטות: י. וילנר (אב"ד), ר. למלשטריך-לטר, ת. נאות פרי. משרדנו ייצג את הנתבע בערכאה הראשונה אצל המפקחת וכן בערכאת הערעור בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 
פסק דין מיום 16.8.2015 שעניינו פרשנות הסכם מכר דירת יד שנייה הנובעת מהתחיבות המוכרת לשאת בעלויות תיקונים והוצאות משפט במסגרת תביעת ליקויי רטיבות בין הדיירים הקיימים לרוכשי הדירה.
במסגרת תובענה למתן צו עשה כנגד לקוחותינו ובו עתרה התובעת להורות על לקוחותינו לתקן את ליקויי הרטיבות הנובעים מדירתם והזולגים לדירתה הממוקמת מטה. לקוחותינו צורפו לתובענה כצדדים שלישיים, ע"י הנתבעת אשר ממנה רכשו את דירתם. בית המשפט דחה את טענות הנתבעת כנגד לקוחותינו תוך קביעה כי בהתאם לאמור בהסכם מכר הדירה בין לקוחותינו לבין הנתבעת, הצהירה הנתבעת כי היא זו אשר תישא בעלויות ניהול ההליך ובהוצאות תיקון ליקויי הרטיבות בדירת לקוחותינו. פסק דינו של בית משפט הנכבד מדגיש את הקו המנחה בפסיקה הבאה בעקבות תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973, לפיה פרשנות הסכם תהא בהתאם לאומד דעת הצדדים. 
ת.א. 49731-12-11 מלי זוהר נ' מושקוביץ נ' אלגרבלי, כב' השופט אבישי רובס.
 


פסק דין מיום 24.3.2015, אשר ניתן ע"י המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה, במסגרת תובענה לצו מניעה קבוע אשר הוגש ע"י שכנות בבניין ובו עתרו לאסור על הנתבע, בעל דירה אחרת, להרחיב דירתו בבחינת בניית ממ"ד ומרפסת. כב' המפקחת דחתה את התביעה לצו מניעה קבוע ואיפרשה לנתבע לבנות ע"פ היתר הבנייה שקיבל וזאת תוך בחינת ההסכמות הנדרשות בחוק והפסיקה בעניין. כב' המפקחת אף בחנה חזרות של דיירים מהסכמות ונושא תום הלב הנדרש בעניין זה ואף חייבה את התובעות בהוצאות.  תיק תביעה מס' 354/14 (מפקחת על המקרקעין בחיפה)  סגל עליזה ובוקסבאום הדסה נ' עברי ירון, כב' המפקחת יעל ליבוביץ. משרדנו ייצג את הנתבע בתיק.

פסק דין מיום 28.1.2015 בתביעה  בין משכירה לשוכרת. המשכירה תבעה את השוכרת (אשר יוצגה על ידי משרדנו) על נזקים ויתרת דמי שכירות בסך 113,561 ש"ח. בית משפט השלום בעכו כב' השופטת שושנה פיינסוד כהן, דחתה את התביעה בטענת קיזוז. ת"א 28937-12-09  אוראנוס ניהול תחנות דלק בע"מ נ' משגב ספורט ותיירות בע"מ.

פסק דין מיום 19.8.2014 שניתן במסגרת תביעה לאכיפת אחריות לביצוע תיקונים במסגרת תביעת ליקויי בנייה בהתאם לפסק דין קודם שניתן ביום 18.2.2010. הנתבעות הכחישו את אחריותם ואולם ביהמ"ש מצא כי  האחריות שרירה וקיימת ועל הנתבעות לשוב ולתקן את ליקויי הרטיבות בדירת התובעת. ביהמ"ש אף חייב את הנתבעות במלבד מתיקון הליקויים ואחריות נוספת של 3 שנים גם בסך של 15,000 ש"י בגין עגמת נפש, ועוד 20,000 ש"ח בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. ת.א. 58923-10-10 ישראלי נ' ירון ישעיהו וגאולת הכרך ואח' כב'  השופט עמית רוזינס. משרדנו ייצג את התובעת

פסק דין מיום 18.4.2014 שניתן במסגרת יחסי שוכר משכיר. לנכס נגרמו נזקים כתוצאה מבנייה בלתי חוקית , אשר התבטאו בקריסת חלק מהבניין. המשכירה באמצעות בנה, טענה כי הבניין קרס כתוצאה מ"חפירה כפייתית" של כלבו של השוכר ואף הגישה תביעה שכנגד. ביהמ"ש דחה טענות המשכירה כמו גם את תביעתה הנגדית וחייבה לשלם לשוכר כ- 20,000 ש"ח ת.א. 11180-01-12 סייג נ' טייר כב' השופטת פנינה לוקיץ'. משרדנו ייצג את השוכר.

פסק דין מיום 30.1.2014 שניתן במסגרת יחיסים בין רוכשי דירה יד שנייה למוכריה. המוכרים הסתירו מהקונים ליקויי רטיבות חמורים בדירה וטענו כי תיקנו ליקויים אלו. ביהמ"ש סוקר את התנהלות הצדדים ובאופן מקיף בדק והתייחס לכל תיקון שנעשה ע"י הרוכשים. ביהמ"ש מצא כי קיימים ליקויים וחייב את הנתבעים בכ 60,000 ש"ח. משרדנו ייצג את התובעים בתיק. ת.א. 40626-09-12 כב' השופטת עופרה אטיאס אברהמוף ואח' נ' דומב ואח' 


פסק  דין מיום 16.1.2014, שניתן כנגד נתבע, אשר בדיעבד התברר, כי שימש "צינור" להעברת מניות בחברה לטובת חברו וזאת בניגוד להסכמת התובע שהיה בזמנו בעל 51% ממניות החברה. בפסה"ד, סוקר ביהמ"ש את התנהלותו הנפסדת של הנתבע והנסיון שלו להתנער ו/או להתחמק מהאחריות אשר נטל על עצמו. במסגרת פסה"ד חוייב הנתבע לשלם לטובת התובע סכום כולל של כ- 56,000 ₪. כב' השופטת עופרה אטיאס ת.א. 2766-06-12 פלוט נ' מרק מאיר ציפיניוק

החלטה המהווה פסק דין (מיום 14.1.2014) אשר ניתן בערעור שהוגש על החלטת ביהמ"ש השלום בעכו,  שלא לדחות תביעה על הסף מחמת התיישנות. ביהמ"ש המחוזי בחיפה קיבל את הערעור והורה על דחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות. המדובר בשטרות שהוגשו לביצוע לאחר 7 שנים מהמועד שקמה עילת התביעה. והמבקשים כלל לא שהו בארץ במשך כ 6 שנים.   כב' השופט ד"ר מנחם רניאל רע"א 18375-09-13 צ'וגריאנסקי נ' מפרם בע"מ .
פס"ד שניתן בבימ"ש העליון בגלגול שלישי של תביעת 64 משפחות בבניין מגורים בשכונת דנייה בחיפה, בה המליץ ביהמ"ש העליון לסיים התיק בפשרה וזאת בגין נזקי רטיבות שנגרמו מעבודות תיקונים שבוצעו 23 שנה קודם לכן. ביהמ"ש העליון הורה על פיצוי בסך 250,000 ש"ח. כב' השופטים י. דנצינגר, ע. פוגלמן י. עמית ע"א 587/12 תמי פישמן ו 55 אח' נ' סולל בונה סע"מ וד"ר עמי גלזמן
פס"ד מיום 9.10.2011, אשר ניתן בין היתר כנגד חברת ריג'י ומנהליה בו חייב, בית המשפט את החברה וחברות נוספות באשכול החברות וכן את מנהלי החברות דוד ושמעון ריג'י באופן אלן ישי לשלם לדיירים ולוועד הבית בגין ליקויי בניה, עגמת נפש וירידת ערך  סכום העומד על כ- 1,000,000 (מיליון) ש"ח וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 120,000 ש"ח. בפסה"ד סוקר כב' השופט את התנהלות המנהלים והחברות ומצא כי יש מקום להרים את מסך ההתאגדות לאור פעולותיהם של המנהלים אשר לא היו לטובת החברות. כב' השופט יהושע רטנר. ת"א 19480/03 (שלום חיפה) איינהרון ואח' נ' ריג'י ואח' 

פס"ד מיום 4.7.2011 שניתן כנגד מהנדס אשר תכנן מבנה/בית והתחייב לפקח על ביצוע העבודות ובכלל זה על יציקת כלונסאות. בפועל, לא נכח המהנדס במהלך יציקת הכלונסאות וכתוצאה נגרמו למבנה/בית נזקים כבדים בדמות שקיעות וסדקים. בית המשפט מצא כי המהנדס נמצא אחראי הן מבחינה חוזית, הן מבחינה ניזקית והן מכוח הפרת חובה חקוקה לנזקים שנגרמו ומצא כי זה התרשל בביצוע עבודתו. במסגרת פסה"ד חוייב המהנדס לשלם לתובעת סך של כ 166,000 ש"ח הכולל את עלות התיקונים, עוגמת נפש הוצאות ושכ"ט עו"ד. כב' השופטת אריקה פריאל. ת"א 16837-05 (שלום חיפה) מנדל נ' פאדל
פס"ד בסוגיית רטיבות בתקרת תובעים הנובעת מדירת השכנים שמעל. כב' המפקחת על הבתים המשותפים חייבה את השכנים אשר מדירתם נובעת הרטיבות, לשלם לתובעים סך של כ- 14,000 ש"ח בגין הנזקים שנגרמו. כב' המפקחת צפורה פיגנבוים. תיק מס' 67/10 (חיפה) פרופ' גפשטיין נ' אשל

פס"ד בתיק ליקויי בנייה בו חייב ביהמ"ש את חברת הבנייה לשלם סך של כ 100,000 ש"ח ובינהם פיצוי בגין נזק אקוסטי שנגרם כתוצאה מפעילות המשאבות בחדר המכונות ומפריע לחלק מהשכנים כב' השופטת כמאלה ג'דעון ת.א. 24072/06 (שלום חיפה) נציגות הבית המשותף רח' חבצלת 15, קרית ים נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ


פס"ד בתיק ליקויי בנייה בו חייב ביהמ"ש את חברת הבנייה, לשלם  מעבר לפיצוי בגין ליקויים, גם תשלום סכומים שנגבו ביתר בגין הפרשי ריבית והצמדה, עקב איחור במתן מכתב החרגה לבנק במועד הנקוב בהסכם כב' השופט יואב פרידמן ת.א. 5782/07(שלום חיפה)  לוי נ' אריה מיכלסון חברה לבנייה וייזמות בע"מ.


פס"ד בערעור שהוגש על החלטה בדחייה על הסף. ביהמ"ש העליון דחה את הערעור ואולם פתח אופציה להגיש תביעה לביטול ההסכם אשר ניתן במסגרת פס"ד בערכאה דלמטה מחמת פגם ו/או מקח טעות. כב' השופטים א. גרוניס, מ. נאור וא. חיות  ע"א 1545/08מוסקונה אברהם ואח' נ' סולל בונה.
פס"ד שניתן בתביעה כספית בה חרף טענת הנתבע כי פרע חובו, לא הצליח להוכיח טענתו וביהמ"ש חייבו בסכום התביעה כב' השופטת שושנה פיינסוד ת.א. 1852/06 (שלום עכו) רנית כלי בית ומתנות נ' איוב אחמד.

פס"ד בבקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל ולפיה דחה בהימ"ש המחוזי את הטענה שהועלתה ע"י החייב כי לכאורה לא קיבל את האזהרה בתיק ההוצאה לפועל שנפתח כגדו בשנת 1992 וזאת למרות שלא היה בידי הזוכה להציג האזהרה שנמסרה. כב' השופטת תמר שרון - נתנאל רצ"פ 5242-02-09 ( חיפה) יוסף אבו נאגי' נ' משה פרי.


החלטת ביניים בערעור שהוגש על החלטת ביהמ"ש המחוזי בחיפה אשר קיבל בקשה לדחייה על הסף של תובענה בשל מעשה בי-דין כב' השופטת אסתר חיות ע"א 1545/08 מוסקונה רונית ו64 אח' נ' סולל בונה.


החלטה בבקשה לדחיית התביעה על הסף ולפיה דחה ביהמ"ש תביעה שהוגשה בשל מעשה בי-דין כב' הרשמת שרון תמר-נתנאל בש"א16387/07 בת.א. 751/07 (מחוזי חיפה) מוסקונה רונית ו64 אח' נ' סולל בונה.

החלטה הדנה בתיקון כתבי טענות ע"פ תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי. הוספת חוות דעת שמאית לאחר חוות דעת הנדסית של מומחה אשר מונה ע"י ביהמ"ש כב' השופט יצחק עמית בר"ע 1912/07 (מחוזי חיפה) קופרמן מרים ומרדכי נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ואח'


פס"ד בתיק ליקויי בנייה אשר ניתן כנגד חברות קבלניות לפי סע' 79א' לחוקת בתי המשפט ולפיו חוייבו החברות הקבלניות בתשלופ סך של 100,000 ש"ח בתוספת 10,000 ש"ח שכ"ט עו"ד ומע"מ כב' השופט שמעון שר ת.א. 22257/02 (שלום חיפה) בן יהודה שולמית נ' מ.מ. הנדסה חיפה (1996) בע"מ ואח'.
פס"ד הקובע כי חשבון משותף מסוג יחד ולחוד הינו בבעלות משותפת ואם אחד השותפים יכול לטעון כי בעלותו מתפשטת על מלוא הכספים בחשבון כב' השופט ערן נווה ת.א. 1719/07 (שלום קריות) גולדברגר ואח' נ' א.ל. (קטינה). 

החלטה בסוגיית פירושו של הסכם גירושין לחלוקת רכוש בין בני זוג לשעבר,  בה חרף הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973 דחה ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה טענות האישה בדבר הסדר חלוקה שונה, מזה המפורט בהסכם הגירושין, ביהמ"ש קבע כי לא ניתן לצקת להסכם גירושין את שאין בו, לא זו בלבד שההצדדים להסכם היו מיוצגים ע"י עורכי דינם וחתמו על ההסכם מרצונם הטוב והחופשי תוך הבנה מלאה של הדברים כב' השופטת גב' שושנה ברגר תמ"ש(עינייני משפחה חיפה)  44404/97 פלונית נ' פלוני.


פס"ד בו חייב ביהמ"ש מטופלת של רופא שיניים' אשר טענה כי שילמה במזומן ולא קיבלה חשבונית בגין הטיפול, ביהמ"ש מצא כי שקרם סותירות בעדותה של המטופלת וחייבה בהוצאות משמעותיות כב' השופט אברהם אליקים ת.א. 18476/05 (שלום חיפה) ד"ר יואן יוסקו נ' אסרף ז'קלין

דחיית תביעה בה נטען לפלישה של שכן לשטח אשר לטענתו היווה רכוש משותף כב' המפקחת עירית ויברגר תיק מס' 60/06 (נצרת) סינואני נ' פבל


החלטה בבקשה לביטול עיקולים אשר הוגשו כנגד חברה קבלנית ומנהליה כב' הרשמת ג .ספרא-ברנע-  בש"א 14286/05(שלום חיפה) שמעון ריג'י ואח' נ' איינהורן ברכה ומשה ו- 15 אח


פס"ד בערעורים שהוגשו כנגד החלטה שהותירה עיקולים כנגד מנהלי חברה קבלנית  - הערערים נדחו והעיקולים נותרו על כנםכב' השופט י. רטנר ע.א.  224/05 עא  234/05 עא 235/05 (שלום חיפה)  ריג'י חברה לבנין בע"מ, ריזי דוד נ' איינהורן ברכה ו- 15 אח', ד.ש.ר יזמות ובניה (1995)

פס"ד בו קבע ביהמ"ש כי הפיצוי בגין נזק לא ממוני יעמוד על רבע מהפיצוי בגין ליקויי הבנייה כב' השופט י. וגנר  ת.א. 5394/00 (שלום חיפה) סיטבון נ' "מאטניס מיכאל" חברה לבנין ועבודות אבן בע"מ

פס"ד כנגד חברה קבלנית בבעלות ובניהול פרופסור לבניה מהפקולטה לבנייה בטכניון, שם חוייבה החברה לשלם כ 60,000 ש"ח בתוכם 37,000 ש"ח בגין הליקויים בדירה ו-10,000 ש"ח בגין עגמת נפש עקב ניסיונות כושלים לתקן את ליקויי הרטיבות הרבים בדירה כב' השופטת כ. ג'דעון ת.א. 16593/02 (שלום חיפה) פרסר נ' יעקב וטובי איזנברגר חברה לבניין ועבודות ציבוריות


פס"ד כנגד חברה קבלנית בה קבע ביהמ"ש בהסתמך על חוות דעת הנדסית בלבד כי ינתן פיצוי בסך 10,000 ש"ח בגין חדר רחצה שנבנה במידות שגורמות לליקוי תיפקודי כב' השופט מ. רניאל תא 03/ 4456 (שלום חיפה) וייג יחזקאל ומינה נ' אלמוג ים סוף בניה בע"מ

  פס"ד המחייב חברה קבלנית בפיצוי בסך 70,260 ש"ח בגין ליקויי בנייה בדירתם בו כלולים 10,000 ש"ח בגין עגמת נפש שנגרמה בגין כב' השופט מ. רניאל  תא 04/ 6263 (שלום חיפה)  שמואל שלומית, שמואל אליהו נ' שפונדר יהשוע בניה והשקעות בע"מ


 פס"ד כנגד חברה קבלנית בה חייב ביהמ"ש את הנתבעת בסך כ- 44,000 ש"ח בגין ליקויי בנייה, עוגמת נפש והוצאות משפט כב' השופט א. טובי תא 14819/03 (שלום חיפה)  גולן יריב לאה נ' אלונית בניה ופיתוח בע"מ


 פס"ד כנגד חברה קבלנית שם חוייבה הנתבעת לשלם כ- 65,000 ש"ח ובתוכם סך של 18,000 ש"ח בגין חוסר של 0.2 מ"ר באחד מחדרי הדירה כב' השופט ד. צרפתי ת.א.6968/02 (שלום נצרת) ארליך נ' אחים שרבט חברה לבניין בע"מ


פס"ד כנגד חברה קבלנית בה חייב ביהמ"ש את החברה בתשלום פיצוי בסך 15,000 ש"ח בגין עוגמת נפש עקב רטיבות קשה בתוך הדירה. כב' השופט בן חיים מרדכי תא 04/ 37758 (שלום ת"א ) דדון נ בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ


דחיית בקשה לדחייה על הסף מחמת התיישנות. ביהמ"ש קבע כי המדובר בעית תביעה נמשכת כב' השופט יעקב וגנר  בש"א 4552/04 (שלום חיפה)תעשיה צבאית לישראל נ' לוי יעקב


פס"ד בו חייב ביהמ"ש את החברה הקבלנית בין היתר בפיצוי בגין ירידת ערך על בניית דירת התובעים בגובה גבוה ממה שהוצג בפרוספקט המכר שהוצג לתובעים בשלב הטרום חוזי ובמסגרת המו"מ לרכישת הדירה. כב' השופט שמעון שר  תא 16110/04 (שלום חיפה) ברום נ' "מטאניס מיכאל" חברה לבניין ועבודות אבן בע"מ  


  פס"ד כנגד המוסד לביטוח לאומי בו קיבל בית הדין האזורי לעבודה בחיפה את ערעור המערער על החלטת הועדה הרפואית לעררים, אשר הסתמכה על בדיקה לא מהימנה של מכון לבדיקת שמיעה בו נבדק המערער פעם מטעם המוסד ופעם באופן פרטי כאשר תוצאות הבדיקה היו שונות בכל בדיקה ובדיקה. כמו כן הועדה הרפואית לעררים לא נימקה מסקנותיה חרף שעמדה מולה חוות דעת של מומחה בעל שם בתחום.   כב' השופטת סגן שופט ראשי איטה קציר   ב.ל. 4313/05 (אזורי חיפה) כהן שמואל נ' המוסד לביטוח לאומי